Każda sprawa jest inna, a każdy Klient wyjątkowy

Partnerstwo w działaniu

O MNIE

Adwokat Filip Siuta jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską z zakresu prawa zobowiązań        przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Nesterowicza, którą obronił na ocenę bardzo dobrą.
W trakcie studiów zdobywał doświadczenie praktykując w Sądzie Rejonowym oraz Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim.

W latach 2013 – 2015 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu, w trakcie której współpracował z renomowanymi kancelariami adwokackimi 
z Torunia, Gdańska, Warszawy i Łodzi.

Od 2016 r. prowadzi własną kancelarię z siedzibą w Aleksandrowie Kujawski. Otwarty, dynamiczny w działaniu, rzetelny, kierujący się przede wszystkim interesem klienta.

ZAKRES USŁUG

W zakresie poniższych dziedzin prawa Kancelaria oferuje Państwu następujące usługi:

udzielanie porad prawnych, bieżące doradztwo prawne, formułowanie i opiniowanie projektów umów, ugód, uchwał oraz regulaminów,
sporządzanie pism procesowych, prowadzenie postępowań rejestrowych, sporządzanie opinii prawnych, udział w negocjacjach, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, występowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej wszystkich instancji, we wszelkiego rodzaju sprawach.

PRAWO CYWILNE

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

PRAWO SPADKOWE

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO GPOSPODARCZE

PRAWO PRACY

ODSZKODOWANIA

PRAWO KARNE

PRAWO KARNE SKARBOWE

PRAWO WYKROCZEŃ

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

WYNAGRODZENIE

Kancelaria stosuje następujące systemy wynagrodzenia za świadczone usługi:

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Wynagrodzenie obejmuje całościowe rozliczenie za prowadzenie sprawy w określonym przez strony zakresie. 

SYSTEM ROZLICZEŃ GODZINOWYCH

Wynagrodzenie jest określane w oparciu o rzeczywisty czas pracy i ustaloną z Klientem stawkę godzinową. 

RYCZAŁT MIESIĘCZNY

Przeznaczony dla Klientów, którzy potrzebują stałej obsługi prawnej.

„SUCCESS FEE”

Wynagrodzenie którego część uzależniona jest od wyniku osiągniętego w sprawie.

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie, w zależności od rodzaju zlecenia, stopnia zawiłości sprawy, przewidywanego nakładu pracy, miejsca i terminu wykonania zlecenia oraz wartość przedmiotu sporu.

POMOC PRAWNA ON-LINE

 W ramach pomocy prawnej on-line Kancelaria udziela porad prawnych, opracowuje opinie oraz pisma w postępowaniach sądowych, jak i przedsądowych.

Celem uzyskania pomocy prawnej on-line należy:

- Wypełnić poniższy formularz oraz wysłać skany niezbędnych do udzielenia porady prawnej dokumentów.
- Podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mailowy, na który ma być wysłana odpowiedź.
- Oczekiwać w ciągu 24 h zwrotnej odpowiedzi z zaproponowanym wynagrodzeniem za daną usługę.
- W przypadku akceptacji zaproponowanego przez Kancelarię wynagrodzenia, dokonać wpłaty uzgodnionej kwoty na rachunek bankowy.

 

Odpowiedź udzielana jest Państwu niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty - w terminie maksymalnym do 48 h.
Termin ten może ulec zmianom w przypadku zawiłego charakteru sprawy, zlecenia Kancelarii sporządzenia pisma, bądź z powodu przesłania przez Państwa dodatkowych dokumentów lub informacji, koniecznych do udzielenia porady prawnej.
W takim przypadku Kancelaria informuje o możliwym najszybszym terminie wykonania przedmiotowej usługi.

Przed udzieleniem porady Kancelaria zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań.

Wynik pracy Kancelarii otrzymują Państwo na wskazany przez siebie adres mailowy.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Adwokat Filip Siuta
ul. Narutowicza 3, I piętro
87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel. 793 033 606
adwokat@filipsiuta.pl

NIP 8911576269 
REGON 365077787 

Numer rachunku bankowego:
PKO BP 70 1020 5200 0000 4402 0058 9713 

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 09:00 – 17:00.

W innych dniach lub godzinach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym.

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Wykonanie: MW kreatywna reklama